Goede (t)huisvesting voor tijdens jouw verblijf

Wat als je op korte termijn een andere woning nodig hebt? Op de reguliere woningmarkt een snel toegankelijke, betaalbare woning vinden is best een uitdaging. Terwijl bepaalde doelgroepen, zoals arbeidsmigranten en urgent woningzoekenden, gebaat zijn bij snelle actie. Met flexwonen helpen wij hen toch snel aan een tijdelijk thuis.

Flexwonen: een duurzame oplossing

Flexwonen is het tijdelijk betrekken van een woning, bijvoorbeeld om de periode totdat je zelf een nieuwe woning kunt huren of kopen te overbruggen of omdat het gebouw slechts tijdelijk beschikbaar is. Er is geen sprake van wachtlijsten, concurrentie of prijzen zoals op de reguliere woningmarkt. Dat maakt flexwonen een uitkomst voor mensen die anders minder kans zouden maken op een woning, bijvoorbeeld vanwege te weinig inschrijftijd of om financiële redenen.

Het is bovendien een duurzame oplossing. In de zin dat in de praktijk telkens weer blijkt dat flexwonen in een goed wooncomplex overlast voorkomt, zorgt dat de druk op de reguliere woningmarkt niet verder oploopt, en zorgt dat mensen beter in hun vel zitten. En iemand die goed in z’n vel zit, is een betere buur en medewerker.

Een goed en veilig dak boven het hoofd

Bij een tijdelijk huis wordt vaak gedacht aan een spartaans onderkomen, dat verder geen gevoel van thuis op hoeft te wekken. Maar wat ons betreft is de essentie van huisvesting mensen een thuis te bieden, ook al is het tijdelijk. Want een goed en veilig dak boven het hoofd is een voorwaarde voor een goed leven. En maakt je gelukkiger, productiever en prettiger gezelschap in de buurt.

Als specialist in thuisvesting zijn wij er voor mensen die om uiteenlopende (niet-toeristische) redenen voor een kortere periode op zoek zijn naar een woonruimte. Als gevolg van een acute situatie of vanwege werk of opleiding. Voor hen creëren we een tijdelijk thuis.

Onze beloftes:

Samen maken we er een succes van

We werken altijd aan een optimale woon- en werkbeleving. Niet alleen voor de bewoners zelf, maar ook voor andere betrokkenen. Zoals omwonenden, de gemeente en werkgevers. Daarom communiceren we open en eerlijk met iedereen. Het actief delen van informatie is wat ons betreft de sleutel tot succes.

Ook zorgen we dat alles na de oplevering goed verloopt. We stellen eisen aan het beheer, de aanspreekpunten, informatievoorziening en communicatie met de omgeving. We zorgen dat er op locatie duidelijke afspraken en huisregels zijn. Alles om het blijvend welzijn van bewoners én omwonenden te garanderen. Samen maken we er een succes van.