Verklaring van geen bedenkingen Harderwijk

Onlangs heeft de gemeenteraad van Harderwijk ingestemd met de verklaring van geen bedenkingen die nodig is voor de ontwikkeling van de huisvesting voor internationale werknemers (arbeidsmigranten) aan de Goede Reede in Harderwijk.

De realisatie van de huisvesting sluit qua gebruik niet helemaal aan bij het bestaande bestemmingsplan, daarom wordt een uitgebreide procedure doorlopen, waarbij de eerste stap om uiteindelijk een omgevingsvergunning te krijgen de verklaring van geen bedenkingen is. Die eerste stap is nu met positief resultaat gezet, met instemming van een grote meerderheid van de gemeenteraad van Harderwijk.  

Dat is goed nieuws, want er is grote behoefte aan kwalitatief goede (t)huisvesting voor internationale werknemers, niet alleen voor de arbeidsmigranten zelf, maar ook voor het bedrijfsleven in de regio.