Samen maken we er een succes van

Een woning is iets heel persoonlijks. Een huis moet een thuis zijn en de omgeving is daarbij enorm belangrijk. Tegelijkertijd is het ook iets dat de hele omgeving aangaat. Juist daarom is de wisselwerking tussen bewoners en omwonenden zo cruciaal. In al onze projecten staat een goede samenwerking dan ook centraal. Samen maken we er een succes van.

Open omgevingsdialoog

De omgeving waarin je woont, is als het ware een uitbreiding van je eigen woonruimte. Als daar ineens verandering in komt, heb je daar misschien vragen over. Wat voor effect gaat dit hebben op jouw leven? Bijvoorbeeld op de parkeergelegenheid, het uitzicht of de leefbaarheid in de buurt?

Een van onze kernwaarden is: we connect. We hebben niet alleen de belangen van de bewoners van onze projecten in gedachten, maar die van alle direct betrokkenen. Dus ook de omwonenden. Daarom communiceren we open en eerlijk met hen. Elk nieuw plan start met een omgevingsdialoog en klankbordgroep, waarin we iedereen die dat wil uitgebreid informeren en laten meedenken. Het actief delen van informatie, ideeën, maar ook de zorgen die er leven is in onze ogen de sleutel tot succes.

Ook na de oplevering houden we ons daaraan. We blijven in gesprek met omwonenden, want het kan altijd beter. Bovendien zien we erop toe dat elke locatie goed wordt beheerd. We stellen eisen aan beheer, centrale aanspreekpunten, informatievoorziening en communicatie. Zodat elk project een succes wordt én blijft. Voor bewoners, de gemeente, werkgevers én omwonenden.

Thuisvesting, voor iedereen

De ideale omgeving ziet er voor iedereen anders uit. Om te zorgen dat onze locaties aansluiten bij de behoeften van de bewoners en tegelijkertijd passen in het bestemmingsplan, gaan we ook hier het gesprek aan met betrokkenen. Op die manier kunnen we een kwalitatief goede woon- en leefomgeving realiseren, met de juiste faciliteiten. Want een fijn en veilig thuis maakt je gelukkiger, productiever en prettiger gezelschap in de buurt. Een betere buur en medewerker.

Iedereen is gebaat bij een prettige woon- en leefomgeving. Daar gaan wij voor. Thuisvesting, voor iedereen. Ook als het tijdelijk is. En daarvoor gaan wij graag de dialoog aan. Neem gerust contact met ons op bij vragen, opmerkingen of zorgen. Laten we er samen een succes van maken.

Neem contact op