Een eerste eigen thuis

Als het om je eerste woning gaat, is het dubbel zo belangrijk dat je op een goede plek om te leven terecht komt. Niet zomaar een huis, maar een thuis. Starters die de arbeidsmarkt betreden en een eigen plek willen betrekken, verdienen zo’n eerste eigen thuis. Met onze woningconcepten bieden wij starters de kans dit te vinden.

Verrijking van leefomgeving

Het huisvesten van starters is een fantastische investering in de omgeving. Jonge woningzoekenden zijn geïnteresseerd in duurzaamheid en betrokken bij hun buurt. Ze brengen welvaart met zich mee die zij investeren in de lokale economie. Hen aan goede huisvesting helpen, verrijkt dan ook de leefomgeving en maakt deze levendiger en rijker. 

Een gegeven dat steeds meer gemeenten zich beseffen, wat steeds meer ruimte voor goede woonoplossingen voor starters creëert. Want het zou niet onmogelijk moeten zijn voor starters om een woning te bemachtigen.

Onze woonoplossingen voor starters

WeLiving ontwikkelt en realiseert woningconcepten voor starters, ingericht op hun leefstijl. Met alle voorzieningen die zij nodig hebben. Denk aan een moderne inrichting, duurzame maatregelen en gezamenlijke ruimtes die dienen als ontmoetingsplekken. Ook in de omgeving zorgen we voor voldoende mogelijkheden voor ontspanning. Zo zetten we een woon- en leefomgeving neer waarin jonge woningzoekenden zich echt thuis voelen. Want een fijn en veilig thuis maakt je gelukkiger, productiever en prettiger gezelschap in de buurt.

Onze beloftes:

Betrokken bij blijvend welzijn

Bij alles wat wij doen, hebben we oog voor de belangen van de bewoners, de gemeente én omwonenden. Samen met al deze betrokkenen werken we aan een optimale woon- en werkbeleving. Voor iedereen, niet alleen voor de starters zelf.

Het actief delen van informatie, ideeën en zorgen die spelen is in onze ogen de sleutel tot succes. Wij communiceren transparant en eerlijk met alle direct betrokkenen. In alle openheid en in goed overleg. Van plan tot realiteit. Voor, tijdens en na de oplevering – want het kan altijd beter. Samen maken we er een succes van.